Leveranstid 1-7 dagar

I-Fish Silver Bullet 28g

69 kr


Genomlöpsbete för alla ädelfiskar. Långkastande och med lockande gång. Kroken sitter säkert under drillning och ger större chans till landad fisk.

#Kustbete #Genomlöpsdrag #Genomlöpare #havsöring #Havsöringsfiske #Havsöringsfiske