I lager.

Wiggler Original

39 kr
En legend för kustfisket. Det går nog inte att räkna antalet torskar, öringar med mera som detta drag har tagit. De högre vikterna är utmärkta vid fisket ute i Sundet men även efter torsk och andra rovfiskar på andra ställen.