Specimen- och karpmete - prylar för karp med mera.